5 lưu ý khi mua nhà

Đặt tiêu chí tiện lợi nhất nhất cho nhu cầu an cư của chính bạn và các thành viên trong gia đình lên hàng đầu, khoản phải trả hàng tháng không quá 50% thu nhập, chọn người bán có uy tín... sẽ giúp bạn …