Đơn giá dịch vụ nhà ở chung cư

Theo nguyên tắc xác định giá dịch vụ quản lý nhà ở chung cư, trong trường hợp Chủ sở hữu nhà chung cư và Đơn vị quản lý nhà chung cư không thể thống nhất thỏa thuận được giá dịch vụ thì giá này sẽ …

Chuyển nhượng, mua bán nhà ở xã hội

Thời gian gần đây, nhiều bạn đọc đã gửi câu hỏi tới cho Tò Vò CCNV liên quan đến việc chuyển nhượng nhà ở xã hội. Nhận thấy đây là một vấn đề khá quan trọng, Tò Vò CCNV quyết định dành hẳn một bài …