Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp Yên Phong II, tỷ lệ 1/5.000.

Bắc Ninh duyệt đồ án quy hoạch chung Khu công nghiệp Yên Phong II

Theo phê duyệt, phạm vi, ranh giới lập quy hoạch KCN bao gồm: Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc các xã Đông Tiến, Tam Giang, Hòa Tiến và thị trấn Chờ, huyện Yên Phong. KCN được giới hạn: phía Bắc giáp ĐT.285B; phía Đông giáp khu dân cư cũ và ĐT.295; phía Tây giáp đê sông Cà Lồ và thôn Yên Vĩ, xã Hòa Tiến; phía Nam giáp đường QL.18 và thôn Trác Bút, thị trấn Chờ.

Quy mô quy hoạch khoảng 655 ha, với 3 phân khu chức năng bao gồm: Phân khu A nằm ở phía Tây QL.3 (151,27 ha); phân khu B nằm giữa QL.3 và ĐT.277 (282,67 ha); phân khu C nằm ở phía Đông ĐT.277 (221,06 ha).

Các phân khu bố trí đầy đủ các chức năng, được kết nối với nhau qua các trục giao thông đối ngoại và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung của KCN. Các công trình nhà điều hành, thương mại dịch vụ được bố trí dọc các trục đường tỉnh, trục đường chính của KCN.

Theo cafeland.vn